Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni

Despre proiect

Proiectul „SES THERAPY. Trei structuri complementare pentru grupurile vulnerabile” a fost implementat in regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia.

Detalii
slide1
slide2
slide3

Afaceri sociale Ses-therapy

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea a trei structuri de economie sociala (doua in mediul rural Sud-Muntenia, in judetul Dambovita, si una in mediul urban Bucuresti), in vederea promovarii economiei sociale in randul grupurilor vulnerabile.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

DESPRE ALIAT

Alianța pentru Lupta Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor

aliat

ALIAT – Alianța pentru Lupta Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit, una din primele organizatii profesionale care activează în domeniul adicțiilor din România, fondată în 1993 cu scopul de a dezvolta programe de prevenire şi tratament pentru problemele corelate cu consumul de alcool şi de droguri, din care fac parte profesionişti din domeniul sănătăţii mintale (psihiatri, psihologi, asistenţi sociali şi asistente medicale).

În august 2011, ALIAT a devenit beneficiarul unui proiect strategic cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, prin care a deschis, în Bucureşti şi în Târgovişte, primele 2 centre care oferă tratamente complexe și servicii de reintegrare socială destinate persoanelor cu un consum problematic de alcool şi familiilor acestora. Pe perioada derulării proiectului, până în 2013, cele două centre au oferit aceste servicii în regim complet gratuit.

Am derulat în perioada 2014-2015 trei proiecte cofinanțate din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, cu un buget total de peste 11 milioane de lei (contribuție proprie+cofinanțare), prin care au fost lansate 14 structuri de economie socială.:

  • Întreprinderi sociale pentru îngrijiri integrate în domeniul dependențelor de substanțe (6 întreprinderi sociale)
  • SES THERAPY. Trei structuri complementare pentru grupurile vulnerabile (3 întreprinderi sociale)
  • S.E.S.O.P.A.D.- Structuri de Economie Sociala - Oportunitate pentru Persoanele aflate in Dificultate (5 întreprinderi sociale)

Proiectul "SES THERAPY. Trei structuri complementare pentru grupurile vulnerabile” a făcut obiectul Contractului de Finantare cu numarul POSDRU/168/6.1/S/145376 si a fost cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de interventie 6.1 " Dezvoltarea economiei sociale”. Durata de implementare a proiectului a fost 01.10.2014 – 01.12.2015, cu un buget total de aproximativ 3,6 milioane de lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de peste 3,5 milioane de lei.

Pentru a vedea întreaga expertiză dobândită de ALIAT în cei peste 20 de ani de activitate, prin toate proiectele sale în domeniul tratamentului și prevenției dependenței de substanțe, accesați pagina asociației.

ALIATONG.RO

Doresti sa ne cunosti? Te asteptam!